Bethlen Nyugdíjasok Közössége

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumból, valamint annak jogelőd oktatási intézményeiből nyugdíjba vonult dolgozók közössége 2010. november 26-án társadalmi szervezetet hozott létre. Neve: Bethlen Nyugdíjasok Közössége.
A szervezet céljai és feladatai között fogalmazta meg az iskola és nyugdíjasai, valamint a nyugdíjasok egymás közötti kapcsolatának javítását, ápolását. Célkitűzései között szerepel tagjai és az érdeklődők számára kulturális és sportprogramok szervezése, művészeti, történeti, környezetvédelmi ismeretterjesztés is. Feladatának tekinti a tagság az iskolai rendezvényeken való aktív részvételt, azok sikeres lebonyolításában való – igény és lehetőség szerinti – közreműködést. Politikai tevékenységet nem végez.
Céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében tagjai számára kötelező tagdíj fizetését írja elő.
A szervezetnek rendes tagja lehet a Bethlen Gábor Szakképző Iskolából – és annak jogelődjeitől – nyugdíjba vonult személy, aki az alapszabály előírásait elfogadja, és a tagdíjat megfizeti. A rendes tagokon kívül pártoló és tiszteletbeli tagokat is befogadhat a szervezet.
Alakulásakor a közösség ügyeinek vitelére elnökséget választott.
Elnök Bíróné Majoros Mária nyugdíjas tanárnő lett.
A közösség az iskola egykori igazgatóját, Urbán Vincét – aki sok-sok éven át igen eredményesen vigyázta, igazgatta iskolánkat – tiszteletbeli elnökké választotta.
A közösség, megalakulásának tényét emlékiratban rögzítette. Az emlékirat ötven sorszámozott példányban készült, melyben – mindössze 12 oldalon – szó esik a közösség megalakulásának körülményeiről, iskolánk múltjáról, jelenéről, a szakképzés, szakoktatás rövid történetéről. Az alapító tagok fényképei mellett az iskola vezetőinek, korábbi igazgatóinak és a szakképzés indításában, újraindításában elévülhetetlen érdemeket szerzett személyek fényképeit is elhelyeztük.
A közösség az elnökség által összeállított és a közgyűlés által elfogadott éves programhoz igazodva végzi tevékenységét. A legutóbbi – július elsejei – összejövetelkor az elnökség beszámolt az első félévi tevékenységről, a tagok megkapták az emlékiratot, majd azt követően jóízűen elfogyasztották a Kohn Sándor tanár úr által elkészített kakaspörköltet. A vacsorát követő beszélgetések, emlékezések, élménybeszámolók közben fel – felvetődött a jövő is. Az iskola jövőjéért való aggódás. Aki 10, 20, 30, vagy talán 40 évet is meghaladó időszakot töltött el az iskolában, részéről talán érthető, ha szóvá teszi az iskola sorsát érintő teljes bizonytalanságot. De ez már politika. Azt pedig hagyjuk meg a hozzáértőknek.
A közösség végül határozatban fogalmazta meg, felhívásban fordul azokhoz az egykori tanárokhoz, alkalmazottakhoz, akik iskolánkból mentek nyugdíjba, vagy nyugdíjazásuk előtt valamikor dolgoztak a mezőgazdasági, vagy az ipari iskolában, jöjjenek közénk, részvételükkel segítsék közösségünk tevékenységét.

Elérhetőségünk:
Bíróné Majoros Mária
Telefon: +36 (20) 2973436

Botos Sándorné
Telefon: +36 (30) 2998270

Babos László az elnökség tagja

Utolsó frissítés dátuma:

Kapcsolódó cikkek

Elmúlt felhívások, közlemények

Elmúlt események

Ossza meg ismerőseivel!

Kövess minket a Facebookon!