Kistérségi Óvoda

Feliratkozás Kistérségi Óvoda hírcsatorna csatornájára
Óvodáink Gyomaendrődön mindkét városrészben megtalálhatóak, a társulás települései közül pedig Csárdaszállás község óvodai nevelésének megszervezését látjuk el.
Frissítve: 3 óra 52 perc

OVIKÓSTOLÓ NYÍLT NAPOK

h, 2017/03/20 - 09:38
Időpont: 
2017/04/20 - 10:00 - 2017/04/21 - 12:00
Helyszín: 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Cím: 
Gyomaendrőd

Óvodáinkban beiratkozás előtti „OVIKÓSTOLÓ” nyílt napokat szervezünk az érdeklődő szülők és gyermekeik részére, amelyek időpontja egységesen: 2017. április 20-21.
Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd Kossuth út 7.
Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 8.
Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás)

OVIKÓSTOLÓ NYÍLT NAPOK

HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

h, 2017/03/20 - 09:30
Időpont: 
2017/04/11 - 16:30 - 18:00
Helyszín: 
Margaréta Óvoda
Cím: 
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór út 4.
HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

szo, 2017/03/18 - 15:27
Időpont: 
2017/04/07 - 16:00 - 18:00
Helyszín: 
Százszorszép Óvoda
Cím: 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

cs, 2017/03/16 - 21:20
Időpont: 
2017/04/24 - 07:30 - 2017/04/26 - 16:30
Helyszín: 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Cím: 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.

Tájékoztatás óvodai beíratkozásról

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-os nevelési évre az óvodás korú gyermekek beiratkozása a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába a fenntartó 6/2017. (II. 6.) határozata alapján az alábbi óvodákban (Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha u. 8., Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai u. 4., Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7., Napraforgó Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23.) a következő időpontokban történik: 2017. április 24-25-26. hétfő, kedd, szerda 07.30 - 17.00 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A beiratkozás helye:
Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)
Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya)
TAJ kártya, gyermekorvosi vélemény

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában
integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi telephelyen folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.

A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási telephelyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.(legkésőbb 2016. május 30.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Nemzeti ünnep

sze, 2017/03/08 - 16:41
Időpont: 
2017/03/15 - 08:00 - 20:00
Helyszín: 
Magyarország
Cím: 
Magyarország
Nemzeti ünnep

Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában

sze, 2017/03/08 - 16:25

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság kiírása alapján idén 24. alkalommal hirdette meg a megye valamennyi általános iskolájában és óvodájában a „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályázatot. A rendőrkapitányságokon működő városi baleset-megelőzési bizottságokhoz 143 oktatási intézményből 3763 alkotás érkezett. A zsűrizést követően a bizottságok kiállításokon mutatták be a rajzokat, ahol a díjazottakat is jutalmazták
A Százszorszép Óvodába járó Nyuszi csoportos Szendrei Virág alkotása I. helyezést, míg a Maci csoportos Laskai Levente műve III. helyezést ért el a területi versenyen.
A gyermekeket felkészítették: Cserenyecz Éva és Csapóné Giricz Irén óvodapedagógusok.

Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában
Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában
Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában
Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában
Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában
Újabb kis tehetségeket köszönthetünk a Százszorszép Óvodában


ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK

sze, 2017/03/01 - 16:09

Február 28-án került megrendezésre a Kis Bálint Általános Iskolában a XI. ICIRI-PICIRI mesemondók és rajzolók versenye, melyre nagycsoportos óvodások jelentkezését várták.
Büszkék vagyunk kis tehetségeinkre, akik szép eredményekkel képviselték óvodáinkat.

Az ICIRI-PICIRI rajzversenyre az alábbi gyermekek készítettek alkotásokat, melyre az óvónénik segítségével készültek:
Százszorszép Óvoda:
Szilágyi Zsófia (Maci csoport) I. HELYEZÉS
Laskai Levente (Maci csoport) EMLÉKLAP
Boruzs Evelin (Nyuszi csoport) KÜLÖNDÍJ
Szendrei Virág (Nyuszi csoport) EMLÉKLAP
Kiss Cintia (Nyuszi csoport) EMLÉKLAP
Kürti Péter (Breki csoport) EMLÉKLAP
Nagy Lívia (Breki csoport) EMLÉKLAP
Munkácsi Petra (Süni csoport) EMLÉKLAP
Csemetekert Óvoda:
Gubucz Kata (Süni csoport) KÜLÖNDÍJ
Rácz Zoltán (Süni csoport) EMLÉKLAP
Bán Krisztián (Süni csoport) EMLÉKLAP

ICIRI-PICIRI mesemondóink:
Százszorszép Óvoda:
Furka Dorka (Maci csoport) I. HELYEZÉS
Kovács Petra (Maci csoport) EMLÉKLAP
Nagy Lívia (Breki csoport) EMLÉKLAP
Kürti Péter (Breki csoport) KÜLÖNDÍJ
Munkácsi Petra (Süni csoport) EMLÉKLAP
Csemetekert Óvoda:
Pelyva Petra (Napocska csoport) KÜLÖNDÍJ
Margaréta Óvoda
Varjú Zente (Mókus csoport) EMLÉKLAP

ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK
ICIRI-PICIRI VERSENYEN JÁRTUNK

Feltöltés alatt

v, 2017/02/26 - 20:00

Tavaszváró Jótékonysági Óvodabál

p, 2017/02/24 - 08:07

Február 18-án került megrendezésre intézményünk hagyományos jótékonysági óvodabálja a Körös Étteremben. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ebben az évben is nagy siker övezte rendezvényünket teltházas érdeklődés mellett. Köszönhető ez annak a példaértékű összefogásnak, amit évről évre tapasztalhatunk az intézmény dolgozói és a szülői közösség részéről.
Véghelyi Balázs szerint „Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.” A bál megszervezésekor mindannyiunkat ez a gondolat vezérelt, hisz a gyermekek nevelése közös feladatunk, közös felelősségünk. Sokat teszünk közösen azért, hogy az óvodában eltöltött időszak élményekben gazdagon, egészséges környezetben teljen gyermekeink számára.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni minden szülőnek, családtagnak, intézményi dolgozónak és támogatónak, hogy céljainkkal egyetértve segítették a bál sikeres megszervezését.
Támogatóink a teljesség igénye nélkül:
Dankó Béla országgyűlési képviselő, Toldi Balázs, Békés Megyei Önkormányzat, Nedró György és családja, Somogyi István, Sikér Kft, Gyomaendrődi Best, Két Úr Söröző és Dohánybolt, Kalamáris üzlet, Uhrin Attiláné, Melódia Virág Ajándék, Anikó ruházat, Iványi Vince, Békési Burger Bár, Szabó Anikó, Köszl Mónika, Kőris Tüzép, Török Sándor, Szarka Csilla, Szendrei Dóra, Giricz László, ColorShop, Koloh Judit, Harang Söröző, Liget Fürdő, B-Com Telefon-Jónás Balázs, Térségi Szociális Gondozási Központ, Körös Étterem, Divatzóna, Stop-Shop, Família üzlet, Zsilinszky Mihály, Tótka Sándor, Hármas Körös Pálinkamanufaktúra, Bowling Treff étterem, Oxigen Gym, Tapír papír, Gschwindt Mónika, Liviel Kft, Margó virágbolt, Skylotec, Mamutec Hungary Kft, Bosnyákné Garai Anikó, Agárdi Zoltán, Papp Enikő, Pájer Strand, Agárdi Fanni, Matyelka Nóra, LUNA Bistro, Szendrei Dóra, Vaszkó és Társa, Törekvő Plusz Kft, Cervinus Teátrum, Gyopárosi Gyógy- és Élményfürdő, Nyíregyházi Állatpark, Zugligeti Libegő, Szegedi Vadaspark, Gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, Edina virágbolt, Melódia Üzletház, Poharelec László, Belvárosi Turi, Csillagösvény Élménypark, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Anikó ruházat, Farkas Máté, Metál Stop Kft, Dress by ZOEHEGEDUS, Alföldvíz Zrt, Pájer Strand és kemping, Kredenc, Liget Fürdő, Csipai Krisztián, Fornetti Kft, Gózan Sándor, Szentpéteri Magdolna, Szarvasi Arborétum, Billerbeck, Beiersdorf Kft. – Nivea, Fair Play trade Kft

Tavaszváró Jótékonysági Óvodabál